Kalendarz Ucznia

Świetlica

Biblioteka

Wykaz podręczników

Samorząd uczniowski

Zajecie pozalekcyjne

Egzamin

Kalendarz

Wykaz podręczników

Samorząd uczniowski

Biblioteka

Świetlica

Zajęcia pozalekcyjne

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

  1.  

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.
  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
  1.  

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.
  1.  

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.